Contenido

Desembussos Barcelona 654446440 desembussar pica water WC

URI: http://www.fontaneros-barcelona.com/desembussos.htm

 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="ca">
 3. <head>
 4. <meta charset="utf-8">
 5. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
 6. <title>Desembussos Barcelona 654446440 desembussar pica water WC</title>
 7. <meta name="description" content="Desembussos Barcelona 24 hores. Desembussar pica de cuina, water wc, sifons i tot tipus desguassos, des embús urgent 24h">
 8. <meta name="keywords" content="desembussos, barcelona, desembussar aigúera, desguassos, embús">
 9. <meta name="author" content="fontaneros-barcelona.com">
 10. <meta name="rating" content="general">
 11. <meta name="geo.region" content="ES-B">
 12. <meta name="geo.placename" content="Barcelona">
 13. <meta name="dcterms.rightsHolder" content="Fontaneros-Barcelona.com">
 14. <link href="http://www.fontaneros-barcelona.com/fontaneria.htm" rel="prev" title="Fontaners Barcelona desembussos fontaneria aixetes" hreflang="ca">
 15. <link rel="icon" href="favicon.ico">
 16. <link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
 17. <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65" crossorigin="anonymous">
 18. </head>
 19. <body>
 20. <header class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark">
 21. <a class="navbar-brand" href="#maincont" title="contenido fontaneros Barcelona" hreflang="es" rel="nofollow">Fontaneros Barcelona</a>
 22. <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#MenuFontanerosBarcelona" aria-controls="MenuFontanerosBarcelona" aria-expanded="false" aria-label="Menú Fontaneros">
 23. <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 24. </button>
 25. <div class="collapse navbar-collapse" id="MenuFontanerosBarcelona">
 26. <ul class="navbar-nav mr-auto">
 27. <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="index.htm" title="Fontaneros Barcelona en castellano" id="FONTANERO" hreflang="es">Fontaneros</a></li>
 28. <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="desatascos.htm" title="Desatascos Barcelona" id="DESATASCOS" hreflang="es">Desatascos</a></li>
 29. <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="fontaneria.htm" title="Fontaners Barcelona en català" id="FONTANERS" hreflang="ca">Fontaners</a></li>
 30. <li class="nav-item active"><a class="nav-link" href="desembussos.htm" title="Desembussos Barcelona" id="DESEMBUSSOS" hreflang="ca">Desembussos <span class="sr-only">(activa)</span></a></li>
 31. </ul>
 32. </div>
 33. </header>
 34. <div class="container mt-3">
 35. <h1 class="display-4" id="maincont">DESEMBUSSOS BARCELONA<a href="tel:+34654446440" rel="nofollow" title="Telefon DESEMBUSSOS A BARCELONA"> 654446440 </a></h1>
 36. <p class="lead">DESEMBUSSOS A BARCELONA - PICA - WATER - A BARCELONA 24 HORES</p>
 37. <h2>DESEMBUSSAR DESAIGUES</h2>
 38. <p>Desembussos a Barcelona de tot tipus de tubs, sifons piques de cuina, rentadora, rentaplats, rentavaixelles, plat de dutxa, lavabo, aigüera pica, WC water, banyera, desguassos i tubs de tot tipus. Desembussar 24h.</p>
 39. <p>Usem diferents mètodes de desembusso, segons el desguàs, sabent que l'eina mes important és la mà que l'empra, per això preferim fer-ho respectant l'ecologia usant un mètode net i segur com l'embranzida hidràulica, on una ràfega d'aire a pressió que viatja sense danyar el desguàs copejant la part frontal de l'embús, arrossegant fàcilment grassa, restes orgàniques i sediments, buidant l'obstrucció del desguàs, per al seu normal funcionament. Un altre sistema és l'usar un espiral metàl·lic, que s'introdueix amb un moviment de gir, per superar corbes i gratar la superfície interior del desguàs. Com també podem emprar productes químics d'ús exclusiu per a professionals per la seva naturalesa corrosiva i cures en el seu ús que dissolen l'embús sense dany per al tub i peces del mateix.</p>
 40. <h3>Desembussos 24 hores</h3>
 41. <p>Neteja de desguas 24 hores, urgencies i desembussos no urgent 24h, desembussar i fontaneria a Barcelona i voltants.</p>
 42. <hr>
 43. <footer class="footer">
 44. <p class="text-center"> © 2007 FONTANEROS-BARCELONA.COM</p>
 45. </footer>
 46. </div> <!-- /container -->
 47. <!-- Bootstrap JS -->
 48. <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcpxyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4" crossorigin="anonymous"></script>
 49. <script type="application/ld+json">{"@context": "http://schema.org","@type":"Organization","url":"http://www.fontaneros-barcelona.com/","name":"Fontaneros Barcelona","areaServed": {"@type": "State","name": "Barcelona"},"contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","telephone":"+34654446440","contactType":"customer service"}]}
 50. </script>
 51. </body>
 52. </html>